Integer met een luchtje…

geplaatst in: Algemeen, column | 0

door Aad Bezemer – Onlangs werd het bestemmingsplan De Driehoek in de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte behandeld. De behandeling trok niet alleen daar, maar ook in de pers de nodige aandacht met koppen als “Tomassen Duck-To B.V. Ermelo op de korrel om stankoverlast”, “Uitbreidingsplannen Tomassen Duck-To op lange baan” en “Bedrijf Tomassen Duck-To stuit op verzet”. Wat is hier aan de hand?

Het leek allemaal zo onschuldig, Het geldende bestemmingsplan dateerde nog van de vorige eeuw en moest met het oog op gewenste nieuwe ontwikkelingen in het gebied hoognodig worden geactualiseerd. Zo had Tomassen de wens om een nieuwe vrieshal te bouwen bij het bestaande bedrijf, het geldende bestemmingsplan bood daar echter geen ruimte voor. Het nieuwe bestemmingsplan zou dat wel mogelijk maken. Ineens bleek echter dat er al geruime tijd sprake was van stankoverlast in de omgeving waarvoor in de commissie door een omwonende aandacht werd gevraagd. Vervolgens ging er een hele beerput open.

Kort gezegd komt het erop neer dat het bedrijf veel meer eenden slacht dan volgens de vergunning is toegestaan, dat er nooit een geuronderzoek heeft plaats gevonden en dat er dus ook geen geurnormen zijn gesteld, dat de vergunning zeer verouderd is, er door de gemeente nooit adequaat op klachten is gereageerd en dat het bedrijf sinds 2016 als een IPPC bedrijf moet worden aangemerkt hetgeen inhoudt dat er een milieu-effect onderzoek moet worden uitgevoerd. Toen de gemeente niet reageerde op de klachten is door de provincie de Omgevingsdienst ingeschakeld en is een nieuwe vergunningprocedure opgestart. Voor het indienen van de vereiste vergunningsaanvraag heeft het bedrijf tot tweemaal toe uitstel gekregen, de laatste deadline hiervoor ligt nu op 1 februari. De burgemeester liet de gemeenteraad weten, dat inmiddels bijna alle vereiste stukken zijn ontvangen. Het lijkt me sterk dat daar een serieus geuronderzoek bij zit en het resultaat van een m.e.r.-onderzoek al helemaal niet. Maar dat wordt binnenkort duidelijk. Voorzichtig formulerend is de conclusie dat tot op heden de gemeente hier zeer laks (of terughoudend?) optreedt.

Illustrerend voor de houding van het bedrijf is de opmerking van de financieel directeur van Tomassen in de commissievergadering “dat geuroverlast niet kan worden vastgesteld omdat er geen geurvoorschriften zijn (!) en dat als er al sprake is van overlast dit net zo goed van een ander bedrijf kan zijn. Bovendien is er voor €150.000 een luchtwasser geplaatst om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken”. Maar er is toch geen overlast? “En het klopt dat er veel meer eenden worden geslacht dan vergund, maar dat komt door de overname van de productie van een andere eendenslachterij”. Ja, daar kan je als bedrijf natuurlijk niets aan doen, dat overkomt je zomaar ineens. En de gemeente wist hier natuurlijk ook niets van…

De vraag is hoe deze situatie zo heeft kunnen ontstaan.

Iedereen integer? Het oordeel laat ik aan eenieder zelf over.