Revitalisering winkelgebied De Enk

geplaatst in: Algemeen | 0


Een plan voor De Enk. En volgens de fractie van Progressief Ermelo een mooi plan voor De Enk. Een plan dat uitvoerig is besproken in de commissie twee weken geleden. En waar de initiatiefnemer een toelichting heeft gegeven op het plan. Waar de commissieleden met elkaar in gesprek zijn geweest. Om te kijken welke kaders noodzakelijk zijn voor het realiseren van het plan.

Revitalisering is nodig: voor zowel de leefbaarheid van het woongebied als het economisch functioneren van het winkelgebied. Maar revitalisering mag niet leiden tot andere problemen. Daarom is het goed om met elkaar te kijken naar wat er nu gebeurt. Wat je belangrijk vindt. En niet alleen binnen het plangebied. Maar vanuit een breder perspectief – het kernwinkelgebied.

De nieuwe Omgevingswet biedt daartoe de ruimte. Het vraagt daarmee wel een andere werkwijze dan voorheen. Zowel van de initiatiefnemer, de raad en belanghebbenden. Het vraagt om een gedegen analyse van het gebied. Een gezamenlijke probleemstelling. Het vraagt om kansen en mogelijkheden. Waarmee een gezonde veilige fysieke leefomgeving wordt gecreëerd met een goede omgevingskwaliteit met oog voor duurzaamheid.

We verwachten dat de initiatiefnemer in de verdere uitwerking van het plan ons zal verrassen: groene gevels, het behouden van bomen – ook de bomen die lastig gepositioneerd zijn en in de weg staan zoals de mooie grote kastanje, duurzame oplossingen. Maar ook aandacht voor het fietsen.