De ziekte van de 21e eeuw

geplaatst in: Algemeen, column | 2


Door Alex Kleijnen – Ouder worden en gezond oud zijn, dat willen we allemaal wel. Gelukkig gaat dat meestal goed. Onze levensverwachting is in de afgelopen tientallen jaren, dankzij goede gezondheidszorg en verbeterde leefomstandigheden, fenomenaal toegenomen. Dat is een groot goed. Zelf ervaar ik het al wat ouder zijn als best fijn. Maar een mens heeft geluk nodig. Doordat we met z’n allen ouder worden, krijgen we meer te maken met dementie. Dat is een reële vrees die bij senioren leeft. Mannen hebben 20 procent kans en vrouwen 30 procent kans om in hun leven dementie te krijgen.

 In Ermelo leven er momenteel 535 mensen met deze diagnose. In 2030 is de prognose 740 inwoners. En die aantallen lopen daarna nog verder op. Dat verzin ik niet zelf. Dat is te lezen op de website van Alzheimer Nederland. Dat betekent dat iedereen er op de een of andere manier mee te maken krijgt; in de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de buurt, in de winkel of op het werk.

De gevolgen voor de persoon zelf zijn zwaar. Het is heel moeilijk te verdragen om bij het voortschrijden van de ziekte, je taal, je geheugen en uiteindelijk jezelf te verliezen. Voor de mantelzorger en directe omgeving zijn de consequenties ook groot. Ik weet waarover ik spreek. Vanuit mijn vroegere praktijk als maatschappelijk werker heb ik veel te maken gehad met deze problematiek.

Gemiddeld leven mensen nog 8 jaar nadat de ziekte is gediagnosticeerd. Van deze 8 jaar wonen mensen nog 6 jaar thuis. Het grootste gedeelte van de mensen is dus gewoon thuis. Dat is trouwens wat de meeste mensen willen. En dat is ook wat de overheid wil. Het Rijk heeft er de zorgwetgeving op aangepast. Alleen bij hoge zorgzwaarte is opname mogelijk.                                                               

Meer mensen met dementie. Minder opname mogelijkheden. Deze mix maakt dat we als gemeente in de komende jaren extra activiteiten moeten ondernemen. Om te waarborgen dat genoemde doelgroep veilig thuis kan wonen en zo lang mogelijk kan meedoen.          

Samen met collega raadslid Jos van der Deure (ChristenUnie) ben ik bezig met het maken van een initiatiefvoorstel. Het is een voorstel om een besluit te krijgen van de raad, om van Ermelo een dementievriendelijke gemeenschap te maken. Het plan behelst concrete maatregelen en speciale aandacht aan en voor deze groeiende groep mensen en hun naasten/verzorgers.    

2 reacties

  1. Anita Kiers

    Geweldig dat Jos en jij dit belangrijke onderwerp oppakken! Mensen me zóveel levenservaring en zó’n grote bijdrage aan de maatschappij, verdienen het dat er naar hen wordt omgekeken op het moment dat ze zelf kwetsbaarder worden. Ermelo als zorgdorp bij uitstek is het misschien zelfs wel aan haar stand verplicht er voor hen te zijn. Graag draag ook ik daaraan mijn steentje bij. Laat weten wat ik kan betekenen!

  2. Alex Kleijnen

    Ja dank je wel Anita, voor je support en voor je aanbod. Binnenkort heb ik graag contact met je.