Heldere afspraken over Veldwijk

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Evelien Kars – Aan welke kant van het spoor woon je? Een vraag die in mijn jonge jaren op de basisschool gesteld werd. Als je namelijk aan de verkeerde kant woonde, dan was je gek… Daar was namelijk Veldwijk. En nu? Nu gaat daar een woonwijk komen. In een parkachtige omgeving. Zodat de prachtige monumentale zorgpanden een andere invulling kunnen krijgen. En de zorgvoorzieningen aangepast kunnen worden naar deze tijd. In het Masterplan en het beeldkwaliteitsplan staat dit allemaal mooi verwoord. En wandelend over het terrein zie je de mogelijkheden.

Onlangs is er weer een enorme stap gezet: het vaststellen van het masterplan Veldwijk. Een plan met balans tussen behoud van het waardevolle, maar ook ruimte voor ontwikkelingen. Uiteraard kan niet alles bij het oude blijven, maar we waken er wel voor dat het parkachtige karakter behouden blijft. Daarom hebben we bij de behandeling van het masterplan ook twee zaken onder de aandacht gebracht: het behoud van het parkachtige karakter en het besluitvormingsproces.

Het eerste punt werd op voorhand al door alle fracties omarmt, in de beeldvormende en oordeelvormende tafels werd helder dat er ruimte moet zijn voor differentiatie in de hoogte van de gebouwen. Dit komt het uiteindelijke plan ten goede, het versterkt de parkachtige uitstraling. En bijkomend voordeel: meer variatie in het soort woningen die er komen.

Het tweede punt had te maken met het proces. Door de raad formeel te informeren over een aantal stappen, kan de raad de rol van het stellen van kaders goed pakken. Maar ook controleren. Of de richting die we opgaan nog steeds het beste is. En aansluit bij de afspraken die met elkaar gemaakt zijn. Aanvankelijk leefde er zorg bij de andere raadsleden, dat dit vertragend zou gaan werken. Maar tijdens het debat in de raad werd gelukkig duidelijk dat een helder besluitvormingsproces beslist niet vertragend werkt, en daarmee werd ook dit voorstel unaniem ondersteund.

Als mijn achterkleinkinderen straks ooit de vraag gesteld krijgen, aan welke kant van het spoor woon je? Zullen zij hopelijk met trots kunnen zeggen: aan de goede kant, namelijk op het prachtige terrein van Veldwijk.