Vuurwerk

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Lida Veenstra – Het in januari aangekondigde landelijke verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk was voor Progressief Ermelo en ChristenUnie aanleiding om nu al bij B&W te informeren hoe bestuurlijk Ermelo zich voorbereidt op naleving hiervan. Gelukkig is dit thema binnen het gemeentehuis niet aan de aandacht ontsnapt. Naast informatie en communicatie over veilig afsteken van vuurwerk, zal de gemeente ook aandacht vragen voor het nieuwe verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Voor Ermelo hopen wij dat dit zal bijdragen aan een veilige jaarwisseling.

Vuurwerk-vrije zones? In verschillende woonplaatsen bestaat de mogelijkheid om een vrijwillig vuurwerk-vrije zone aan te vragen bij de gemeente. Wanneer een groep burgers hierom vraagt, zal de gemeente dit publiceren en ook borden en/of posters ter beschikking stellen, waarmee duidelijk wordt in welk gebied geen vuurwerk mag worden afgestoken. Wat op dat moment ontbreekt, is de handhaving ervan door het bevoegd gezag. Dat is het ‘vrijwillige’ van zo’n zone. Een sympathiek initiatief – vindt Progressief Ermelo – maar helaas laat de praktijk zien dat het positieve effect ervan gering is, en soms zelfs tegengesteld. Voor ons is met name dat laatste reden om hiervoor in Ermelo nu geen initiatief te ontplooien.

Wel geeft de APV nu expliciet aan dat gebieden door de burgemeester als vuurwerk-vrije zone kunnen worden aangewezen. In die situatie moet actief worden toegezien op naleving hiervan, en zo nodig worden gehandhaafd. Hoewel het er niet op lijkt dat hiervan bij de komende jaarwisseling gebruik wordt gemaakt, ziet PE dit wel als een effectief middel tegen vuurwerkoverlast.

Een aantal steden – o.a. Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven en Schiedam – heeft invoering van een totaal verbod op consumentenvuurwerk uitgesteld tot 2021 – 2022. Reden hiervan is onder meer dat handhavers het in dit Corona-jaar echt niet aankunnen om er nog een grote taak bij te krijgen. Het laat wel zien dat het maatschappelijk debat over terugdringen van vuurwerkoverlast nog volop leeft.