De week van de starter

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Evelien Kars – Van 28 september tot en met 4 oktober was de week van de starter. Onder het mom van “Op zoek naar een eerste woning? Er is meer mogelijk dan je denkt!” hebben experts hier van alles over verteld aan starters op de woningmarkt.

Naast de informatie aan starters, was er een webinar met de titel: “Starters op de woningmarkt: hoe kunnen gemeenten hen helpen?” Aan de hand van de publicatie van Platform 31, “Starters op de woningmarkt, 34 maatregelen voor gemeenten om huur- en koopstarters te helpen”, werd stilgestaan bij enkele maatregelen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het ging daarbij om regionale samenwerking, de huisvestingsverordening, de doelgroepenverordening, de Starterslening en de mogelijkheid om de Verzilverlening te gebruiken voor starters.

In Ermelo zijn afgelopen periode al enkele van deze maatregelen getroffen – zoals de huisvestingsverordening en de starterslening. De huisvestingsverordening regelt welke huishoudens in aanmerking komen voor sociale huur of koopwoningen. Maar ook dat de woningen na oplevering voor een bepaalde periode beschikbaar blijven in het segment. Ook wordt in Ermelo nu verplicht gesteld dat in elk nieuwbouwproject minstens 50% sociale woningen moeten worden gerealiseerd.

Toch kwamen er ook maatregelen langs die vaak minder genoemd worden als het gaat om de uitdaging de starter te helpen. Zo werd duidelijk dat je als gemeente ook kunt kiezen het te bouwen product aan te passen, in aansluiting op de lokale woningmarkt. In een krappe woningmarkt betekent dat kleiner en goedkoper bouwen. De oppervlakte wordt kleiner, beukmaten worden smaller, de uitvoering wordt soberder en er wordt meer gestapeld. De gedachte hierachter is dat de prijzen van de opgeleverde woningen meer marktconform en (blijvend) betaalbaar zijn voor starters op de woningmarkt.  De tijdelijke huisvesting in Huis Montana is hier een voorbeeld van in Ermelo. En het project dat nu aan de Beemdweg gerealiseerd gaat worden. Maar ook de plannen in het centrum, op de hoek van de Chevallierlaan en Stationsstraat. Het “planologisch onmogelijk maken” van het uitbreiden van deze woningen werd benoemd als belangrijk aandachtspunt. Immers het vergroten van de woning maakt dat de woning weer duurder wordt en daarmee niet beschikbaar blijft voor een volgende starter.

De Verzilverlening is een hypothecaire lening op basis van de overwaarde van de woning. De Verzilverlening van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) biedt ouders de mogelijkheid om de overwaarde op hun woning in te zetten als schenking aan hun kinderen voor de aankoop van een eigen woning binnen de eigen gemeente. Dit kan in combinatie met een Starterslening.

Voor de overige maatregelen verwijs ik naar de website van platform 31, waar de publicatie te vinden is. Een prettig leesbaar stuk, waarin vanuit een vijftal invalshoeken de 34 maatregelen beschreven zijn:

https://www.platform31.nl/publicaties/starters-op-de-woningmarkt

En ook het webinar is de moeite van het terugkijken waard: