(Blijf) van het gas af

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Aad Bezemer – Langzamerhand worden de plannen om van het gas af te gaan concreter. Recent heeft de gemeenteraad de “Transitievisie warmte” vastgesteld. In dit document wordt geschetst hoe de aanpak om van het gas af te gaan in Ermelo er uit ziet. Uitgangspunt is stap-voor-stap. Verhalen als zou de gaskraan binnenkort dicht gaan, zijn onzin. Plannen voor de Wijk van de Toekomst (een deel van Ermelo-west) zijn het meest concreet. En dat betekent dat de plannen erop zijn gericht om de woningen daar in 2027 (!) van het gas af te hebben. Je kan dat niet overhaast noemen.

Toch hoor je ook geluiden als “blijf -voorlopig- van het gas af, het gaat veel te snel”. Gaat het inderdaad te snel? Waarom gaan we ook alweer van het gas af? Is dat een doel op zich? Nee, het is geen doel op zich. Het gaat om het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas om daarmee verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Gas mag dan in zeker opzicht een “schone” brandstof zijn, het is evenzo goed een bron van CO2-emissies en draagt dus bij aan klimaatverandering.

Binnenkort praat de gemeenteraad over het rapport “Visie Klimaatadaptatie”. Daarin wordt beschreven hoe Ermelo zich klimaatbestendig wil maken, de effecten van extreme regenval, droogte en hittestress tegen wil gaan. Daar kunnen we goede maatregelen voor bedenken en uitvoeren. Een luxe die niet voor iedereen is weggelegd, denk bijvoorbeeld aan al die laag gelegen gebieden elders in de wereld die ook met de gevolgen van klimaatverandering (zeespiegelstijging) hebben te maken, zoals Bangladesh en eilanden in de Stille Oceaan.

Wij gaan er prat op dat Ermelo een zorgdorp is, het is mooi als we die zorg breed van toepassing laten zijn en ook hierin onze verantwoordelijkheid nemen.