Evelien Kars voorgesteld als lijsttrekker Progressief Ermelo

geplaatst in: Algemeen | 0

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 stelt het bestuur van Progressief Ermelo haar gemeenteraadslid Evelien Kars voor als lijsttrekker. Het is nu aan de Algemene ledenvergadering van Progressief Ermelo om over deze voordracht een besluit te nemen. Deze vergadering vindt plaats op 12 oktober in de Zendingskerk.

Evelien maakt deel uit van de huidige vierkoppige raadsfractie van Progressief Ermelo. De fractie wordt nu nog geleid door Anneke Knoppert. Anneke heeft besloten om zich niet meer verkiesbaar te stellen voor een nieuwe raadstermijn.

Evelien is een zeer actief raadslid zoals velen binnen en buiten de raad zullen hebben gemerkt. De belangrijkste terreinen waar zij zich tot nu mee bezig heeft gehouden zijn ruimtelijke ontwikkeling en sport. In het oog springende projecten daarbij zijn de omvorming van Veldwijk van zorg- naar woningbouwlocatie en het nieuwe Sportcentrum. Daarnaast zet Evelien zich sterk in voor de verbeteropgave die de raad zichzelf heeft gesteld als vervolg op de bestuurlijk-politieke perikelen van het afgelopen jaar.

Met het haar kenmerkende enthousiasme wil Evelien het lijsttrekkerschap graag op zich nemen en weet zich daarbij nu al gesteund door het vertrouwen in haar waarvan het bestuur met deze voordracht blijk heeft gegeven.