There is no such thing as bad publicity – maar of dit ook nu op gaat?

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Evelien Kars – Via een collega raadslid werd ik geattendeerd op een stuk gepubliceerd in het Ermelose Weekblad: “Raad vindt college schuldig vertraging”. Ik werd daarop geattendeerd omdat ik daarin werd geciteerd. Op zich niet bijzonder, maar nu wel, want één: ik had niet het woord gevoerd. En twee: het betrof niet het standpunt van Progressief Ermelo.

Gelukkig heeft de betreffende journalist – Wijnand Kooijmans – nadat ik hem telefonisch gesproken had, beloofd een rectificatie te maken. Aanvankelijk dacht hij dat het ging om de foutieve spelling van mijn achternaam, maar als dat het was, had ik geen rectificatie gevraagd. Maar het gaat om een inhoudelijk besluit, dat zo belangrijk is, dat een rectificatie noodzakelijk is.

Vooruitlopend daarop, hierbij het standpunt van Progressief Ermelo, zoals Anneke Knoppert dat heeft ingebracht middels een stemverklaring in de raadsvergadering.

Regels zijn regels daar hou je je aan, dan ben je een betrouwbare overheid. En dat vinden we eigenlijk nog steeds, totdat je het menselijke er bij neemt. En ziet wat er in verschillende stapjes op verschillende plaatsen mis is gegaan en waar nu één gezin de dupe van lijkt te worden. Met name door de clausule in het verkoopakte, daar kun je van alles van vinden, de vraag is of het juridisch en moreel allemaal kan. Het is dan onze taak om in deze specifieke situatie te kijken en te doen wat voor deze mensen het beste is.

Kortom: normaliter hadden we gezegd dat de bijdrage van € 90.000 afgedragen zou moeten worden – immers dat zijn de regels. Maar om één gezin nu zo in de problemen te laten komen, door toedoen van missers van anderen, dat gaat te ver. Vandaar dat Progressief Ermelo het amendement mede heeft ingediend, waarmee dit voorkomen wordt. Om vervolgens ook voor het voorstel te stemmen.

NB: het standpunt zoals verwoord in het krantenartikel betrof het standpunt van de ChristenUnie, zoals verwoord door de heer Tillema.