Vluchtelingenwerk

geplaatst in: Algemeen | 0

Door Lida Veenstra – Marlina en Antoinette Blokland namen afgelopen week uitgebreid de tijd om Progressief Ermelo bij te praten over vluchtelingenwerk in Ermelo. Deze dochter en moeder zetten zich al jaren in om statushouders die onderdeel gaan uitmaken van de Ermelose samenleving, hierin op weg te helpen.

“Het gaat jaarlijks om 20 tot 30 nieuwe inwoners van ons dorp, zij komen rechtstreeks vanuit een AZC, of – als het gaat om gezinshereniging – vanuit het land dat zij ontvluchtten”, zo vertelt Marlinde. In die eerste weken staat de vrijwilliger van vluchtelingenwerk hen bij met raad en daad: financieel op de rit te komen, woonruimte bezichtigen, tekenen van de huurovereenkomst, inschrijven op het gemeentehuis, eventueel zorgen dat kinderen naar school kunnen, taalles regelen, maar ook maken zij hen wegwijs bij het inrichten van de woonruimte. Voor dat laatste kan de statushouder een lening bij de gemeente afsluiten, maar dan nog is het een hele uitdaging om met het bedrag uit te komen.

De groep van zo’n 15 trouwe vrijwilligers biedt behalve deze maatschappelijke begeleiding, ook een spreekuur, en helpt mee om leuke activiteiten te organiseren waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Hiermee is het de taak van de gemeente geworden, om mogelijk te maken dat elke statushouder goed kan inburgeren. Nieuw hierin is ook dat de gemeente hen de eerste zes maanden financieel ontzorgt, onder meer door de vaste lasten te betalen, en dat bedrag in te houden op de uitkering. Voor de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk betekent dit een stukje zorg minder. Marlinde en Antoinette verwachten dat hiermee voor de gemeente nog duidelijker wordt, hoe lastig juist die eerste maanden kunnen zijn. Na de zomer zal het een goed moment zijn om opnieuw contact met elkaar te hebben. Wij zijn benieuwd hoe de ervaring van Marlinde en Antoinette dan is met deze nieuwe taak van de gemeente.