Zorgen over de kadernota 2024

geplaatst in: Algemeen | 0

Een kadernota van een gemeente is een belangrijk document dat de richting aangeeft voor het beleid van de gemeente in de komende jaren. Het wordt opgesteld door het college van burgemeester en wethouders en wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

In de kadernota worden de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente voor de komende jaren beschreven. Er wordt aangegeven welke doelen de gemeente wil bereiken en hoe ze dat denkt te doen. Daarbij wordt gekeken naar verschillende onderwerpen, zoals de financiën van de gemeente, de zorg, het milieu, de veiligheid en de economie.

De kadernota is belangrijk omdat het richting geeft aan de verdere beleidsontwikkeling van de gemeente. Op basis van de kadernota wordt verder gewerkt aan beleidsplannen voor specifieke onderwerpen. Ook vormt de kadernota de basis voor de begroting van de gemeente.

De kadernota is ook een document dat de gemeente gebruikt om te communiceren met de inwoners. Het biedt de mogelijkheid om mee te denken over het beleid van de gemeente en erop te reageren. Inwoners kunnen bijvoorbeeld hun mening geven over de voorgestelde doelen en plannen.