PVDA-ers collectief lid van Progressief Ermelo

geplaatst in: 1997 | 0

Per 1 januari 1997 kan Progressief Ermelo 30 nieuwe leden inschrijven. De nieuwe leden zijn allen afkomstig uit de PVDA-achterban. De overige leden van Progressief Ermelo zijn lid of sympathisant van D’66, GroenLinks of het voormalig Ermelo 2000. Enkele maanden geleden heeft het Ermelose afdelingsbestuur van de PVDA haar ledenvergadering voorgesteld om collectief lid van Progressief Ermelo te worden. Het voorstel werd aangenomen, waarna alle PVDA-leden individueel zijn benaderd. Dit heeft ertoe geleid dat nu 94 % van de PVDA-leden aangesloten is bij Progressief Ermelo. Hiermee is een einde gekomen aan de ondervertegenwoordiging van de PVDA-achterban in Progressief Ermelo. Volgens het PVDA-bestuur mag het collectief lidmaatschap worden opgevat als blijk van vertrouwen in de koers van Progressief Ermelo n als intentieverklaring om in 1998 weer samen de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. Progressief Ermelo is een plaatselijke partij die uitsluitend aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoet. Bij de provinciale, landelijke en Europese verkiezingen komen PVDA, D’66 en GroenLinks ieder met een eigen lijst.