Reactie Progressief Ermelo op project “Groepswonen voor ouderen”

geplaatst in: 1997 | 0

Progressief Ermelo vindt een project groepswonen voor ouderen van groot belang. Zelfs zo belangrijk dat het een onderdeel was het verkiezingsprogramma in 1994. De meerwaarde van een project groepswonen ten opzichte van een ‘gewoon’ project ouderen woningen in de mogelijkheid die geboden wordt om samen te leven en te delen. Daarvoor zijn extra faciliteiten nodig. Bij het huidige plan van de Groene Zoom heeft Progressief Ermelo enkele kritische kanttekeningen. Er wordt niet echt gekozen voor groepswonen voor ouderen. Het huidige plan hinkt te veel op twee gedachten. De ruimte voor de extra faciliteiten is te beperkt. Binnen het complex van 26 woningen wordt slechts n woning vrij gelaten om een gemeenschappelijke ruimte te creëren.

Maar tegelijk moet deze ruimte in principe geschikt blijven om in de toekomst weer omgebouwd te kunnen worden tot een gewone woning. Daarmee wordt in nog geen 5 % van het complex ingespeeld op het idee van groepswonen. Hierdoor zijn de door ons als wenselijk geachte voorzieningen niet of nauwelijks in te passen in het ontwerp. Een zaak van andere orde waarmee Progressief Ermelo het niet eens is de eigen bijdrage die de meedenkers in de initiatiefgroep moeten betalen. De Groene Zoom vraagt deze bijdrage als tegemoetkoming in de kosten van versnaperingen tijdens vergaderingen en voor zaalhuur. Op deze wijze wordt een drempel opgeworpen voor minder draagkrachtigen. Naast het feit dat de woningstichting blij mag zijn dat mensen belangeloos mee willen denken in de ontwikkeling van een voor Ermelo nieuwe woonvorm, vindt Progressief Ermelo het een professionele organisatie als de Groene Zoom onwaardig om aan vrijwilligers geld te vragen voor hun inzet.