Beeldbepalende kastanjeboom Stationsstraat blijft behouden

geplaatst in: 1997 | 0

De kastanjeboom op Stationsstraat 43 mag niet gekapt worden. De gemeente heeft geen kapvergunning verleend aan SVP-Architectuur en Stedebouw BV, die hierom had gevraagd i.v.m. de nieuwbouw. Naast Progressief Ermelo hebben drie particulieren de gemeente verzocht de kapvergunning niet af te geven, omdat de boom beeldbepalend is voor dit deel van de Stationsstraat. De gemeente vindt de bezwaren van Progressief Ermelo gegrond en heeft de kapvergunningop twee gronden geweigerd.

Allereerst wil de gemeente de boom behouden omdat “oude bomen een belangrijke, zo niet onmisbare bijdrage aan het dorpsschoon leveren en tevens een grote betekenis hebben voor natuurwaarden (groen, insecten, vogels) in de bebouwde kom. Er zijn slechts op weinig plekken in het centrum van Ermelo nog oude waardevolle vitale bomen aanwezig. De stationsstraat 43 is een van de weinige plekken in het centrum van Ermelo waar nog een oude waardevolle vitale kastanjeboom staat.” Daarnaast bleek de aanvrager niet ontvankelijk, omdat die niet de eigenaar van de grond is. De waarde van de kastanjeboom blijkt een kleine 55.000 gulden te zijn. De aanvrager is gewaarschuwd geen bast, takken of wortels te beschadigen, aangezien er dan schadevergoeding geëist kan worden.

Zie ook: PE tegen kappen kastanjeboom stationsstraat