Algemene beschouwingen 1997

geplaatst in: 1997 | 0

De fractie van Progressief Ermelo heeft haar reactie op de begrotingsvoorstellen van de gemeente afgerond. PE heeft grote moeite met de verhoging van de belasting, maar denkt dat enige verhoging onvermijdelijk is. Om de pijn enigszins te verzachten stelt de fractie voor om de burgers de mogeliijkheid te geven de gemeentelijke belastingen in maandelijkse termijnen te voldoen. Over de voorstellen van Progressief Ermelo is meer te lezen in de algemene beschouwingen 1997. Voor de volledige tekst: klik hier.