Begroting 1998

geplaatst in: 1997 | 0

De voltallige gemeenteraad heeft de begroting 1998 vastgesteld. De aangekondigde belastingverhoging van tussen de 7 en 11 % ging niet door. Uiteindelijk is de belasting voor 1998 met 4,5 % verhoogd. Progressief Ermelo heeft de voorstellen om de belastingdruk naar beneden te brengen gesteund. Progressief Ermelo heeft vier moties ingediend, waarvan er drie door de raad zijn overgenomen.

1: Progressief Ermelo heeft voorgesteld om burgers de gelegenheid te geven de gemeentelijke belastingen voortaan in maandelijkse termijnen te betalen. Dit idee is door de meerderheid aanvaard. Het zal nog geen uitvoering in 1998 kunnen krijgen. We zal in 1998 de belastingaanslag eerder bij de inwoners van Ermelo in de bus vallen.
2: Progressief Ermelo heeft voorgesteld om volgend jaar een ombudsman/vrouw aan te stellen, die de klachten van burgers over de gemeente kan behandelen. De raad ging akkoord met de aanstelling van een parttime ombudsman/vrouw.
3: Progressief Ermelo heeft voorgesteld om het fietspad langs de Harderwijkerweg met voorrang te verbeteren. Er maken veel fietsers van deze route gebruik en het is hard aan een opknapbeurt toen. Voor zover het fietspad in handen van de gemeente is, zal het verbeterd worden. Voor het overige deel, dat door de provincie onderhouden dient te worden, zal de gemeente contact opnemen met de provincie.
4: Progressief Ermelo heeft voorgesteld om geld uit de begroting te ‘oormerken’ voor sociale vernieuwing. Op deze manier kunnen de wijkplatforms verzekerd zijn van een bepaald te besteden bedrag voor de plannen die zij ontvouwen. Dit voorstel heeft het niet gehaald; behalve de raadsleden van Progressief Ermelo waren alleen de wethouders het met het idee eens.