Leden Progressief Ermelo: Voortaan openbare start onderhandelingen

geplaatst in: 1998 | 0

De ledenvergadering van Progressief Ermelo heeft geconstateerd dat de besprekingen om te komen tot een nieuw college van B &W en een collegeprogramma, niet in het openbaar gevoerd zijn. PE heeft er begrip voor dat zaken als de portefeuilleverdeling en de kandidaat-wethouders niet in openbaarheid besproken worden, gezien het feit dat het daarbij om personen gaat. Maar de visie van de partijen op de verkiezingsuitslag en de consequenties daarvan zijn zaken die alle burgers aangaan. Deze kunnen en dienen derhalve in het openbaar besproken te worden.

Iedereen is het erover eens dat het in Ermelo belangrijk is een betere relatie met de burger op te bouwen. De leden van Progressief Ermelo vinden het jammer dat een eerste stap hiertoe niet meteen gezet is bij de start van de college-onderhandelingen. De ledenvergadering spreekt de wens uit dat de onderhandelingen over vier jaar zoveel mogelijk in het openbaar zullen plaatsvinden.