Progressief Ermelo wil museum in pand wereldwinkel

geplaatst in: 1998 | 0

De fractie van Progressief Ermelo is verheugd dat de gemeente het perceel Stationsstraat 23-25 (wereldwinkel) wil aankopen. PE is er tevreden mee dat het dreigende huisvestingsprobleem van de Wereldwinkel hierdoor is opgelost. Na de nodige omzwervingen in ons dorp is de Wereldwinkel momenteel gevestigd in een pand dat zowel op een goede lokatie zit als passend is bij het karakter van de activiteiten. Door een deel van het aangekochte pand aan de Wereldwinkel door te verkopen, wordt een nieuwe verhuizing voorkomen en kan de Wereldwinkel haar huidige activiteiten voortzetten en verder ontplooien.

Daarnaast is PE tevreden dat op deze wijze een karakteristiek pand op een belangrijke plaats in ons dorp voor mogelijke sloop behoed wordt. Hoewel het beoogde pand niet op de monumentenlijst staat, is het door haar ligging en uitstraling toch een beeldbepalend gebouw. Bovendien is het een van de weinige panden uit ‘oud Ermelo’ dat in de Stationsstraat bewaard is gebleven.

Progressief Ermelo vindt de aankoop een bewijs van de goede en slagvaardige samenwer-king in het nieuwe college. Het stemt PE tevreden dat wethouder Bilder is ingegaan op het voorstel van Dirk de Vries Reilingh om het bewuste pand aan te kopen. Dat geeft alle vertrouwen op een vruchtbare samenwerking binnen dit college.

Kortom: PE kan instemmen met de aankoop van het pand. Wat de bestemming van het gedeelte dat niet door de Wereldwinkel gebruikt wordt, stelt PE voor om er een oudheidkundig museum in te vestigen. Het pand ligt in een belangrijk en kwetsbaar stukje ‘oud’ Ermelo; nabij de monumenten Oude Kerk, de Veluwe en tegenover de Molen. Vooral wanneer de plannen tot herbouw van de molen realiteit worden zou het gedeelte van het pand dat nu niet door de Wereldwinkel wordt benut, een goede locatie kunnen zijn voor het inrichten van een Oudheidkundige kamer. In het verkiezingprogramma 1998-2002 van Progressief Ermelo wordt reeds gepleit voor het overzichtelijk vastleggen van de Ermelose historie. Dit zou kunnen door de oudheidkundige kamer tot een oudheidkundig museum uit te breiden. PE zou dan ook graag zien dat bekeken wordt of de oudheidkundige kamer de nieuwe bewoner kan worden van een deel van het historische pand.