Natuur bij Horst mag niet wijken voor bedrijventerrein

geplaatst in: 1998 | 0

Dat politiek meer is dan een stapel papieren en suffe vergaderingen, bleek donderdagavond 18 juni tijdens de politieke fietstocht van Progressief Ermelo. De tocht voerde over de terreinen van Groot Emaus en ’s Heerenloo naar de naar de minder bebouwde omgeving van het buurtschap Horst.

De deelnemers werden op de schoonheid van de natuur van Horst gewezen door Jan Kleine Deters en Fred Verhoef, beiden kenners die in Horst wonen en lid zijn van het bestuur van de belangenvereniging Horst en Telgt. Zij voerden de fietsers langs poelen, buizerdnesten, dekzandruggen en fraaie zichtlijnen.

Het gebied tussen Harderwijk en Ermelo is een rustgebied voor veel dieren. Er komen meer dan 40 vogelsoorten voor, waaronder de sperwer, de havik en de buizerd. Het is een bedreigd gebied, want de bebouwing rukt op. Aan de horizon verrijst de Harderwijkse nieuwbouwwijk Drielanden. Door bouw van Drielanden loopt de vogelpopulatie in het gebied tussen Harderwijk en Ermelo terug. Zo worden er minder grutto’s en kievitten gesignaleerd.

Progressief Ermelo hecht zeer aan de ecologische waarde van het gebied en verzet zich tegen verdere bebouwing. Er wordt druk op Ermelo uitgeoefend om nabij Horst een regionaal bedrijventerrein aan te leggen. Dit zou een grote aanslag op de natuur betekenen voor een zaak waarvan volgens Progressief Ermelo de economische noodzaak volstrekt niet is aangetoond.

Hoogtepunt van de fietstocht was een bezoek aan de dassenburcht, die van nabij bewonderd kon worden. Het terrein waar de dassenburcht op ligt, is privé-terrein en normaal niet voor publiek toegankelijk. Er woont een viertal dassen in de dassenburcht en in de nabijheid worden ook geregeld vossen aangetroffen.

Door het slechte weer was het niet druk; slechts een vijftiental mensen trotseerden de regen. De thuisblijvers hadden overigens geen gelijk. Zij misten een bijzondere tocht die op een kwartier na droog verliep.