Progressief Ermelo: Tentenopvang asielzoekers niet humaan

geplaatst in: 1998 | 0

Progressief Ermelo heeft een brief geschreven aan de vaste Kamercommissie voor Justitie. Onderwerp is de opvang van asielzoekers in het tentenkamp op de Ermelose heide. PE heeft aangedrongen op een meer humane oplossing. De volledige tekst van de brief:

“Naar aanleiding van de onverwachtse opvang van asielzoekers in een tentenkamp op de Ermelsose heide, huldigt de fractie van Progressief Ermelo het volgende standpunt.

Progressief Ermelo:

  • heeft er begrip voor dat de overheid naar nieuwe mogelijkheden zoekt om de opvang van grote groepen asielzoekers mogelijk te maken
  • is graag bereid om daar in Ermelo aan mee te werken en weet dat daarvoor in Ermelo een groot draagvlak bestaat onder de bevolking, kerken, maatschappelijke groeperingen en politiek. Binnen de gemeentegrenzen van Ermelo bevinden zich al jaren grote zorginstellingen en Ermelo heeft dan ook een zorgzame traditie.
  • acht het onaanvaardbaar dat de opvang “verzorgd” wordt op de wijze zoals dat nu in Ermelo geschiedt
  • ondersteunt de verklaring van de stichting Vluchtelingenwerk Ermelo d.d. 13-10-98 waarin gepleit wordt voor passende huisvesting in betere tenten of vaste onderkomens of het op peil brengen van de leefomstandigheden in het tentenkamp naar een voor onze samenleving aanvaardbaar niveau.
  • vindt het in dit jaargetijde opvangen van gezinnen met kinderen in dergelijke tenten een derde wereld land onwaardig
  • heeft de indruk dat de Staatssecretaris het mogelijk maken van andere oplossingen forceert over de ruggen van de asielzoekers die momenteel in het tentenkamp in Ermelo worden opgevangen en wijst een dergelijke handelwijze af
  • wil -zolang het tentenkamp een voldongen feit is- de gelegenheid krijgen op een constructieve wijze mee te denken over zaken als vervoer, sanitaire en gezondheidsvoorzieningen en dagbesteding en daarvoor eventueel middelen ter beschikking stellen
  • benadrukt dat het door de rijksoverheid gedefinieerde ‘asielprobleem’ voor de burgers in Ermelo een probeem is met een menselijk gezicht

Wij verzoeken u zo snel mogelijk andere oplossingen aan te dragen en voor een menswaardige alternatief te zorgen, zodat de betreffende asielzoekers niet van de regen in de drup raken.”