Verkiezingskrant gemeenteraadsverkiezingen maart 2002

geplaatst in: 2002 | 0

Binnenkort verschijnt de Verkiezingskrant, met veel onderwerpen die alle Ermeloërs aan het hart gaan. Een voorproefje vindt u op deze website. Verder vindt u er de hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst, veel foto’s en een overzicht van de acties die door Progressief Ermelo de afgelopen jaren zijn gevoerd. Klik op lees meer voor meer informatie.

De hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma:


klik op de linker en rechter afbeelding voor een vergroting

 • Progressief Ermelo wil geen grootschalige recreatie bij Strand Horst
 • Een bewaakte fietsenstalling bij het station en het NS loket moet open blijven
 • Verbetering omgeving station: overzichtelijker en veiliger voor het verkeer
 • Behoud van monumentale bomen
 • Elke wijk een wijkbudget. Te besteden aan extra’s die de bewoners van Noord, Zuid, Oost, West, Speuld (en omstreken) en Horst-Telgt graag willen.
 • Meer kunstwerken in Ermelo en beter onderhoud voor de bestaande kunst
 • Een rechtstreeks fietspad naar Harderwijk langs het spoor
 • Plannen maak je samen met de inwoners, niet alleen vanachter een bureau
 • West wordt een 30 km gebied. Nu de andere woonwijken nog.
 • Een openbaar toilet in het centrum van Ermelo
 • Voorrang voor een vrijliggend fietspad langs de Oude Telgertweg in het buitengebied
 • Meer speelvoorzieningen in de wijken
 • Een computer voor gezinnen met kinderen die langdurig een bijstandsuitkering nodig hebben
 • Minder afval? Dan ook minder betalen!
 • Een goed bereikbare klussendienst, die snel komt herstellen als er op straat iets kapot is

Verkiezingsprogramma Progressief Ermelo 2006 – 2010 in het kort

In tien punten geven we de meest belangrijke onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma weer. Kort en kernachtig. Het zijn de punten waar we de komende vier jaar volop voor willen gaan: solidariteit in deze tijd.

Als u meer wilt weten over wat Progressief Ermelo van plan is of heeft gedaan kunt u het onverkorte verkiezingsprogramma downloaden, of bel met de raadsleden: Aline Verhoef-Franken (564145) of Laurens Klappe (0612121510).

Werk, welzijn en samenleving

1. Gebruikers van zorg moeten meer vrijheid krijgen bij het kiezen van de zorg die ze nodig hebben. Zorgvoorzieningen, zoals voor gehandicapten en thuiszorg, moeten op peil blijven. Gebruikers moeten goede informatie krijgen over het aanbod en de mogelijkheden.

2. Mét in plaats van naast elkaar leven begint in de eigen wijk. De leefbaarheid in de wijk moet vergroot worden door de invoering van de brede school en woonzorgzones.

3. (Stille) armoede zou niet mogen voorkomen in een welvarende gemeente als Ermelo. De gemeente moet zich richten op intensieve en individuele begeleiding naar werk. Voor hen die niet (meer) kunnen werken moeten er rechtvaardige sociale voorzieningen zijn. Op deze voorzieningen mag niet verder bezuinigd worden.

Buitengebied

4. De leefbaarheid in het buitengebied wordt vergroot door wijziging van agrarische bestemming naar woonfunctie of bedrijvigheid onder strikte voorwaarden mogelijk te maken.

5. Bouwprojecten in het buitengebied moeten altijd natuurprojecten meefinancieren.

Huisvesting

6. De beschikbare, of actief door de gemeente te verwerven grond, wordt intensief bebouwd met betaalbare huisvesting vooral voor jongeren en ouderen. Prioriteit voor het bouwen van huurwoningen.

Verkeer en vervoer

7. Voetgangers en fietsers krijgen ruim baan. Het autogebruik wordt teruggedrongen.

Bestuur en burger

8. De invloed van de burger op het bestuur neemt toe door betere controle op de besluitvorming, door ruimere mogelijkheden om een mening te geven en door de mogelijkheid zelf onderwerpen op de gemeenteraadsagenda te zetten.

9. Er wordt een jaarlijks uit te reiken kinderlintje ingevoerd voor jongeren en kinderen die iets bijzonders hebben bijgedragen aan de Ermelose dorpsgemeenschap.

Financiën

10. Progressief Ermelo vindt dat de hoogte van de onlangs ingevoerde rioolbelasting afhankelijk dient te zijn van de waarde van het onroerend goed.