Openbaar toilet: nog even ophouden

geplaatst in: 2002 | 0

Er heerst grote onduidelijkheid over de mogelijke komst van een openbaar toilet. Twee jaar geleden drong Progressief Ermelo aan op het plaatsen van een openbaar toilet in het centrum van Ermelo. Dit voor het gemak van de vele toeristen maar … Vervolgd

Vergunning goede doelen gaat 1 euro kosten

geplaatst in: 2002 | 0

Als er voor goede doelen een collecte of inzameling gehouden wordt, hoeft voor de gemeentelijke vergunning nog maar 1 euro betaald te worden. De gemeenteraad ging gisteren akkoord met het voorstel van Progressief Ermelo om voor goede doelen een symbolisch … Vervolgd

30 km-zones opnieuw op de raadsvergadering

geplaatst in: 2002 | 0

Op de vragen van Progressief Ermelo over de plannen van het college om het raadsbesluit over de 30 km-zones niet geheel uit te voeren, kwam ook in de raadsvergadering van 19 december geen bevredigend antwoord. Naar aanleiding van de vragen … Vervolgd

DIFTAR groot succes

geplaatst in: 2002 | 0

Je zou het niet zeggen als je alleen op de commotie afgaat die de invoering van diftar met zich mee bracht. Nu twee jaar later blijkt diftar een groot succes. Driekwart van de bevolking is tevreden en de helft van … Vervolgd

Geen belastingheffing meer voor goede doelen

geplaatst in: 2002 | 0

Progressief Ermelo vindt het onjuist dat voor collectes voor goede doelen (hoge) belasting betaald moet worden. Daarom doet PE in de raadsvergadering van 19 december het voorstel om voor deze vergunningen slechts een symbolisch bedrag van 1 euro te vragen. … Vervolgd

Gemeenteraad gaat praten over rapport fietsersbond

geplaatst in: 2002 | 0

Progressief Ermelo wil dat de raad zich over het stuk ‘Eindrapport fietsbalans Ermelo’ buigt voordat het college van B&W met voorstellen komt. Het rapport is 4 november aan de gemeente aangeboden en zou ‘ter zijner tijd’ door de gemeenteraad besproken … Vervolgd

Geen dubbele petten bij schaapskooi

geplaatst in: 2002 | 0

Tijdens de openbare commissievergadering openbare werken op 2 september 2002 heeft PE fractievoorzitter Laurens Klappe gesteld het principieel onjuist te vinden dat bestuurders van de gemeente tevens bestuurslid zijn van stichtingen die financieel afhankelijk zijn van de gemeente. Dit punt … Vervolgd