Progressief Ermelo tegen bomenkap

geplaatst in: 2002 | 0

Progressief Ermelo heeft de gemeente laten weten tegen de kap te zijn van bomen op het Stationsplein en aan de Wethouders Rikkerslaan. Op het Stationsplein dreigen 3 beuken te sneuvelen voor de aanleg van de taxistandplaats, op de Wethouder Rikkerslaan gaat het om een meer dan 100 jaar oude eik. Progressief Ermelo is de niet de enige die zich tegen de kap verzet. Ook het Natuur en Milieu Platform en het wijkplatform Oost hebben een zienswijze ingediend bij de gemeente. Progressief Ermelo is nog steeds niet tevreden met de manier waarop de gemeente met bomen omspringt. De oude eik had op de monumentale bomenlijst moeten staan, maar de plannen daarvoor worden steeds uitgesteld. Over de bomen op het Stationsplein heeft de gemeente eerder in een brief laten weten dat de bomen voor het Station en langs de dokter van Dalelaan zouden blijven staan. Terwijl het nu de gemeente zelf is die een kapvergunning aanvraagt.

Progressief Ermelo vindt dat de gevolgde procedure ‘geen schoonheidsprijs’ verdient. PE pleit er al jaren voor dat belanghebbenden geïnformeerd worden als er zaken zijn die hen aangaan. Uit het feit dat Progressief Ermelo eerder protesteerde tegen de bomenkap bij het Stationsplein blijkt dat de partij dit van groot belang vindt. Om dan nu opnieuw niet geïnformeerd te worden en de zaak uit de krant te moeten vernemen, vindt de partij geen blijk van open bestuur en klantvriendelijkheid.