Progressief Ermelo tegen ambtsgebed

geplaatst in: 2002 | 0

Iedere vergadering van de Ermelose gemeenteraad wordt begonnen en beëindigd met een gebed, het zogenaamde ambtsgebed. Fractievoorzitter Laurens Klappe heeft bij het vaststellen van het reglement van orde van de nieuwe gemeenteraad laten weten dat Progressief Ermelo het hier niet mee eens is. Dit standpunt moet niet gezien worden als een anti-christelijke daad, maar als een pro-democratische. Klappe, zelf kerkelijk meelevend, verwoordde het als volgt:

“De gemeenteraad is het democratische overheidsorgaan dat het dichtst bij de burgers staat. Vanuit die legitimatie, door de kiezers, is het voor ons als raad ook mogelijk burgers verplichtingen op te leggen. Dat legt ons de verantwoordelijkheid en de verplichting op om alle inwoners serieus te nemen. Zonder onderscheid in ras, geloof of overtuiging. Het is naar de overtuiging van Progressief Ermelo dan ook een groot goed dat wij een scheiding kennen van kerk en staat. Waardoor een ieder zich ook vertegenwoordigd mag voelen door de overheid en daardoor de samenhang in de maatschappij versterkt kan worden.’ Geen van de andere partijen nam de moeite om inhoudelijk op dit standpunt te reageren.

De raad besloot het ambtsgebed te handhaven. Hetgeen Progressief Ermelo uiteraard zal blijven respecteren.