Invoering gemeentelijk referendum

geplaatst in: 2002 | 0

De verkiezingen zijn nog maar net achter de rug en het eerste punt uit het verkiezingsprogramma van Progressief Ermelo is al gerealiseerd. In de gemeenteraadsvergadering is besloten een gemeentelijk referendum in te voren. Niet dat de meeste Ermelose partijen daar blij mee zijn (de VVD noemde het een ‘gruwel’), maar politiek Den Haag heeft gemeentes hiertoe verplicht. Ermelo heeft gekozen voor de minst vergaande optie: alleen over onderwerpen waar de gemeenteraad al een besluit over genomen heeft mogen burgers zich uitspreken. De gemeenteraad mag de uitslag van het referendum naast zich neerleggen. Progressief Ermelo vindt het een magere start, maar het is in ieder geval wat. PE ziet het referendum als een manier om burgers actiever te betrekken bij onderwerpen die zij belangrijker vinden. Hoe gaat het in zijn werk? Als er 125 burgers een referendum aanvragen en zij samen 1250 handtekeningen verzamelen, komt er een referendum. Burgers kunnen daardoor hun invloed meer laten gelden, in ieder geval vaker dan eens per vier jaar in het stemhokje.