Progressief Ermelo: bescherm rechten burgers beter

geplaatst in: 2002 | 0

Progressief Ermelo vindt dat de gemeente de rechten van burgers beter moet beschermen. Vooral als zij te maken hebben met ingewikkelde nieuwbouwprojecten van grote ondernemingen. Nu komt het herhaaldelijk voor dat rechten van de omwonende burger worden geschonden doordat de bouwonderneming zich niet aan de vergunning en bouwvoorschriften houdt. PE vindt dat de gemeente meer moet controleren of de verleende vergunning wel wordt nageleefd. Zo zou de bouwer het moeten melden als de piketpaaltjes uitgezet worden. Nu komt het voor dat burgers die in de buurt wonen zelf moeten checken of alles wel volgens de regels verloopt. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan moeten zij grote moeite doen om gehoor te vinden en alsnog hun recht te krijgen. Eerder deze maand werd wederom een burger door de rechter in het gelijk gesteld na een langdurige procedure.

Progressief Ermelo heeft het college tijdens de raadsvergadering vragen gesteld naar aanleiding van het bouwproject aan de Stationsstraat/Horsterweg. Het gebouw dat daar wordt neergezet is groter en hoger dan volgens het goedgekeurde bouwplan is toegestaan. Progressief Ermelo meent dat deze situatie niet gedoogd of gelegaliseerd moet worden, maar prioriteit gegeven dient te worden aan de bescherming van de rechten van de omwonenden.