Uitgeprocedeerde asielzoekers

geplaatst in: 2002 | 0

Progressief Ermelo vindt het onaanvaardbaar dat uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun onveilige (!) vaderland op straat worden gezet. Tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2002 heeft Progressief Ermelo vragen gesteld over de wijze waarop de gemeente Ermelo om denkt te gaan met uitgeprocedeerde asielzoekers binnen de gemeentegrenzen. Naar de mening van Progressief Ermelo is het in eerste instantie een taak van de landelijke overheid om het asielbeleid inhoud te geven. Dit houdt volgens PE in, dat als blijkt dat mensen ten onrechte asiel aangevraagd hebben, de landelijke overheid er ook voor verantwoordelijk is dat er vervolgstappen gezet worden.

Een zestigtal gemeenten heeft laten weten dat zij mensen niet meer uit hun huizen zetten, waarvan duidelijk is dat zij het land niet kunnen worden uitgezet. De gemeenten willen niet opdraaien voor een falend uitzettingsbeleid van de landelijke overheid. PE vindt dat Ermelo zic bij deze gemeenten moet aansluiten.

Naar de mening van Progressief Ermelo is het maatschappelijk onaanvaardbaar dat afgewezen asielzoekers op straat dreigen te moeten gaan rondzwerven. PE vindt dit strijdig met de menselijke waardigheid. Ook brengt dit risico’s met zich mee in de sfeer van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid. Progressief Ermelo is van mening dat de gemeente een zorgplicht heeft ten opzichte van al haar inwoners. Ook afgewezen asielzoekers zijn burgers van de gemeente Ermelo. Zij maken deel uit van de Ermelose samenleving. Hun kinderen zitten hier op school. Zij zijn lid van diverse Ermelose verenigingen en kerken. Wij menen dat het gemeentebestuur van deze zorgzame gemeente voor hun welzijn dient op te komen. In Ermelo is door een aantal mensen, van verschillende kerkelijke achtergrond, het initiatief ondernomen om te komen tot noodopvang. Progressief Ermelo vindt dat het college de activiteiten van deze stichting moet steunen.

Burgers die op de een of andere manier willen bijdragen aan de Stichting Noodopvang Ermelo, kunnen contact opnemen met Dhr. Zwaagman (559937) of Hoogenboom (551722)