Geen dubbele petten bij schaapskooi

geplaatst in: 2002 | 0

Tijdens de openbare commissievergadering openbare werken op 2 september 2002 heeft PE fractievoorzitter Laurens Klappe gesteld het principieel onjuist te vinden dat bestuurders van de gemeente tevens bestuurslid zijn van stichtingen die financieel afhankelijk zijn van de gemeente. Dit punt kwam aan de orde tijdens de behandeling van de subsidieverstrekking aan de stichting Schapendrift, de stichting die de schaapskudde op de Ermelose heide gaat beheren. Voorzitter van de stichting is de heer W. Omta geworden, tevens burgemeester van Ermelo en uit dien hoofde voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad.

Hoewel Klappe zei alle vertrouwen te hebben in de persoon van de heer Omta, vindt hij het geen goede keus omdat belangenverstrengeling op de loer licht. De Stichting is namelijk grotendeels afhankelijk van de besluitvorming van de gemeenteraad. Het orgaan waarvan de heer W. Omta dus tevens voorzitter is. ‘Je moet mensen niet in een dergelijk onmogelijke positie willen brengen’, zo zei Klappe. Overigens is Progressief Ermelo warm voorstander van de komst van de schaapskudde, inclusief het beoogde Schapen Informatie Centrum (SIC). Ook heeft PE veel waardering voor de vele vrijwilligers die een en ander trachten te realiseren. Professionele ondersteuning is daarbij zeer gewenst.