Geen belastingheffing meer voor goede doelen

geplaatst in: 2002 | 0

Progressief Ermelo vindt het onjuist dat voor collectes voor goede doelen (hoge) belasting betaald moet worden. Daarom doet PE in de raadsvergadering van 19 december het voorstel om voor deze vergunningen slechts een symbolisch bedrag van 1 euro te vragen.

Volgens de APV moeten burgers of instellingen die voor een goed doel geld of spullen inzamelen daarvoor een vergunning aanvragen. Het college van B&W stelt voor dat deze vergunning hen in 2003 21 euro gaat kosten.

Progressief Ermelo vindt dat het juist gestimuleerd moet worden dat mensen zich belangenloos inzetten voor de noden van de medemens. Door de hoge leges komt een deel van de giften nu niet terecht bij waarvoor het door de gevers bedoeld is. Een voorbeeld: onlangs verkochten jongeren van Groot Emaus pepernoten in het kader van het collecteproject van hun jeugdkerk. De opbrengst was 175 euro voor een kinderhuis in Wit Rusland. 15% van dit bedrag gaat op aan leges die aan de gemeente betaald moeten worden. Dat is buiten proportie, vindt Progressief Ermelo. Donderdag besluit de raad over het amendement van Progressief Ermelo.