Progressief Ermelo wil volledige invoering 30 km zone’s

geplaatst in: 2002 | 0

De fractie van Progressief Ermelo zal in de raadsvergadering van 19 december mondelinge vragen stellen aan het college over de uitvoering van de 30 km zones. Volgens PE voert het college een in juni 2000 genomen besluit van de gemeenteraad niet uit. Destijds is besloten dat de wijk ErmeloWest volledig als zogenaamde 30 km zone ingericht zou worden. Dus met drempels, plateau’s en wegversmallingen. In de rest van Ermelo zou tegelijkertijd begonnen worden met een meer sobere vorm. Daar zouden alleen inritconstructies (drempels) gemaakt worden met 30 km/uur borden daarbij.

Het college van B&W heeft onlangs besloten West als 30 km zone in te richten en voorlopig alleen in wijk Zuid 30 km borden te plaatsen. Dit is volgens de fractie van Progressief Ermelo niet alleen onvoldoende, maar ook in strijd met het besluit van de gemeenteraad. Als het college ander beleid wil, zal dit eerst aan de gemeenteraad voorgelegd moeten worden. Dan kan de raad zelf beslissen of ze op haar eerdere besluit terugkomt. Wat Progressief Ermelo betreft blijft de raad bij haar eerdere standpunt en voert B&W dat gewoon uit.