30 km zones

geplaatst in: 2003 | 0

De afgelopen maanden zijn de 30 km zones diverse keren besproken in de commissie- en raadsvergaderingen. Dit omdat het college heeft besloten om het raadsbesluit over de 30 km-zones niet geheel uit te voeren. (zie ook de nieuwsberichten van 17 en 20 december).
Naast PE stelde tijdens de raadsvergadering met name het CDA vragen aan het college. Ze wilden weten wat de reden was waarom het college afweek van het raadsbesluit. Daar kwam naar het idee van PE en CDA geen bevredigend antwoord op. PE diende daarop een motie in, waarin het college werd opgedragen om het raadsbesluit onverkort uit te voeren.

Bij de stemming bleek echter dat onder andere het CDA en de Christen Unie het onderwerp toch weer in de commissie wilden bespreken om GB-wethouder Roelofsen nogmaals de mogelijkheid te geven het uit te leggen. Uiteindelijk stemde alleen de SP met de motie van PE in. Progressief Ermelo blijft van mening dat het college voldoende mogelijkheden heeft gehad haar besluit toe te lichten en blijft aandringen op uitvoering van het genomen raadsbesluit.