Eindelijk helderheid over 30 km zones

geplaatst in: 2003 | 0

Het is de wethouder Openbare Werken niet gelukt de volledige invoering van de 30 km zones nog langer tegen te houden. De commissie ABZ heeft het college opgedragen een eerder genomen raadsbesluit onverkort uit te voeren. Dat wil zeggen: invoering van 30 km zones inclusief drempels en wegversmallingen en niet alleen zo hier en daar een 30 km bord.
In de afgelopen maanden bleek herhaaldelijk dat de wethouder pogingen deed om de invoering van de 30 km zones te reduceren tot een wassen neus: het plaatsen van borden, zonder snelheidscontroles en verkeersremmende maatregelen. Deze aanpak leidt tot schijnveiligheid en was voor Progressief Ermelo niet acceptabel. Zeker niet omdat de gemeenteraad eerder akkoord was gegaan en zelfs geld beschikbaar had gesteld voor een veilige aanleg van 30 km zones. Door de vasthoudende inzet van Progressief Ermelo kon de meerderheid van de raad er niet onderuit om de wethouder te dwingen te doen wat de raad eerder had besloten.