Progressief Ermelo dient als eerste ‘initiatief raadsvoorstel’ in

geplaatst in: 2003 | 0

Als eerste politieke partij heeft Progressief Ermelo gebruik gemaakt van het recht om een initiatief raadsvoorstel in te dienen. Dit is iets nieuws sinds de invoering van het dualisme in de gemeentelijke politiek. Tot nu toe waren voorstellen die in de gemeenteraad behandeld werden altijd afkomstig van het college.

Het was aan de raad om daar commentaar op te geven en ze al dan niet goed te keuren. Met het dualisme kan de gemeenteraad nu ook zelf zaken op de agenda zetten en eigen voorstellen indienen. In Ermelo – dat niet uitblinkt in vooruitstrevendheid- was tot nu toe geen gebruik gemaakt van het recht een initiatief voorstel in te dienen. Progressief Ermelo heeft al eerder een rapport van de fietsersbond op de raadsagenda weten te krijgen zonder dat het college eerste haat standpunt had bepaald. Het initiatief-voorstel dat Progressief Ermelo nu heeft ingediend gaat over het geven van lintjes aan jongeren die een bijzondere bijdrage leveren aan de Ermelose samenleving.