Commissie uit forse kritiek op woonvisie van gemeente

geplaatst in: 2003 | 0

In de commissievergadering Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) van 10 juni j.l. reageerden alle commissieleden afwijzend op de woonvisie van de gemeente. In het kort kwam de kritiek erop neer dat de visie onduidelijk is, geen heldere structuur heeft, geen heldere strategie weergeeft, geen prioriteiten stelt, en niet concreet is. Kortom, met deze nota lost de gemeente naar verwachting van de commissieleden geen enkel probleem, op de woningmarkt, op.

In zijn kritiek verwees Jacco Duel, lid van de commissie voor Progressief Ermelo, naar de eigen PE-visie op woningbouw die was verspreid onder college- en raadsleden. PE verwacht van de gemeente dat ze actief aan de slag gaat om het probleem, voor met name starters op de woningmarkt, op te lossen en dat de gemeente zich daarbij concrete doelen stelt. PE stelt dat de gemeente creatief moet zijn in het bedenken van oplossingen en verwacht dat de gemeente het probleem op de korte termijn oplost. In de PE-visie staan 18 mogelijke oplossingsrichtingen en ook andere commissieleden kwamen met constructieve voorbeelden, of ondersteunden de voorstellen van PE.

In zijn reactie gaf wethouder Van Eijle (volkshuisvesting) aan toch blij te zijn met de concept woonvisie van de gemeente omdat die als goede basis kan dienen voor een aangepaste versie die in de gemeenteraad kan worden vastgesteld. De wethouder verwacht de aangepaste nota in oktober aan de raad te kunnen aanbieden.