PE voor behoud van zwemlessen

geplaatst in: 2003 | 0

Progressief Ermelo is tegen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het schoolzwemmen geheel af te schaffen. Progressief Ermelo is van mening dat er nu al veel te weinig aan bewegingsonderwijs gedaan wordt. Wel is PE van mening dat de noodzaak voor het schoolzwemmen veranderd is in de loop van de tijd. Veel kinderen kunnen al zwemmen voordat ze in groep 4 van de basisschool komen.

Progressief Ermelo vindt dat er meer tijd vrijgemaakt moet worden voor het op professionele wijze begeleid beoefenen van sport tijdens schooltijd. Voor kinderen die nog niet kunnen zwemmen moet de zwemles behouden blijven. Dit zou gegeven kunnen worden aan kinderen van meerdere basisscholen tegelijk.

Andere kinderen krijgen dan een andere vorm van bewegingsonderwijs. Dit kan zwemmen zijn, maar ook andere sporten komen hiervoor in aanmerking. Onderzocht moet worden of dit in samenwerking kan gaan met de Ermelose sportverenigingen. Om toch geld te besparen kan bekeken worden of het voor alle scholen wel noodzakelijk is op met de bus naar de zwemlessen in Calluna te gaan.

Omdat bewegingsonderwijs hoort bij het leerprogramma dient hier voldoende aandacht voor te zijn. Zowel van de basisschoolleerkrachten als van gespecialiseerde gymleraren. Het zonder meer afschaffen van het schoolzwemmen krijgt niet de steun van Progressief Ermelo.