Algemene beschouwingen: Kunst en cultuur

geplaatst in: 2003 | 0

Kunst en cultuur komen amper voor in de programma-begroting. Daarom wil PE dat de gemeente in haar visie opneemt dat het belangrijke elementen zijn voor persoonlijke ontwikkeling, actieve en passieve recreatie en ontspanning.

PE vindt dat de gemeente kunst en cultuur moet stimuleren en ondersteunen. Concreet kan dat door 1 % van het budget van bouwprojecten te reserveren voor het aanschaffen van kunst. Het opstellen van een nota kunst en cultuur lijkt PE ook geen overbodige luxe. De meerderheid van de raad dacht hier helaas anders over.