Starters in de kou: geen woningbouw op DVS-terrein

geplaatst in: nieuws | 0

Hoewel de woningnood onder starters, senioren en mensen met een kleine beurs het grootst is, kiest het college van B & W niet voor aanpak van deze problemen. In de woonvisie van de gemeente wordt geen duidelijke keuze gemaakt om juist voor deze bewoners meer te gaan bouwen. Progressief Ermelo betreurt dat en diende daarom een motie in om sociale woningbouw mogelijk te maken op het huidige DVS-terrein.

Hiervoor is verplaatsing van DVS nodig. Alleen de VVD steunde de motie van PE om verplaatsing van DVS te onderzoeken. Het college geeft de voorkeur aan bouwen op kleinschalige lokaties en op de instellingsterreinen. Dit lijkt aantrekkelijk, maar de gemeente is op deze plekken in hoge mate afhankelijk van de medewerking van anderen, zoals de instellingen en projectontwikkelaars.

Waar dat toe kan leiden is gebleken op Veldwijk. Het wonen ‘als een landheer’ is niet betaalbaar voor de gemiddelde burger en de eerste serie woningen blijken onverkoopbaar te zijn aan Ermeloërs. De oorspronkelijk beoogde tweede serie goedkopere woningen gaat niet door omdat Veldwijk zelf gaat bouwen.