Militairen op de hei

geplaatst in: 2004 | 0

In de raadsvergadering van 25 maart 2004 heeft Progressief Ermelo vragen aan het college van Burgemeester en wethouders gesteld over de mogelijke komst van bijna 1000 militairen naar Ermelo. Progressief Ermelo wilde van het college weten of het college van B&W haar medewerking heeft toegezegd aan het voornemen van de minister om tot deze maatregel over te gaan en wat daarvoor dan de overwegingen zijn geweest.
Ook wilde PE weten wat de mogelijke consequentie zouden zijn (zowel in positieve als negatieve zin) van een dergelijk besluit.

Naast de mogelijke voordelen voor de economie voorziet Progressief Ermelo ook belangrijke negatieve gevolgen. PE wilde van het college weten wat het gaat doen om de negatieve gevolgen van een dergelijk besluit zo gering mogelijk te laten zijn, onder andere voor wat betreft het recreatieve gebruik van de heide.

Een zo mogelijk nog groter probleem zou de huisvesting van zo´n 250 militairen en hun gezinnen kunnen worden. De druk op de Ermelose woningmarkt, vooral voor jongeren en starters is nu al ontzettend hoog. Aan het college is gevraagd wat voor maatregelen met het ministerie of de provincie overeengekomen zijn om de huisvesting van grote aantallen militairen te realiseren. En om te voorkomen dat de druk op de Ermelose woningmarkt nog groter wordt.

Op al deze vragen kon het college geen echt antwoord geven. Behalve dat men het goed vond voor de economie en er goede ervaringen zijn met defensie. Van de andere fracties in de gemeenteraad kwam geen enkele bijval voor de zorgen van Progressief Ermelo. Integendeel, PE moet niet zo somber doen over dit eervolle besluit.

Maar wat als straks de pantserwagens over de hei rijden, de toeristen wegblijven en er geen betaalbare woning meer in Ermelo te vinden zal zijn?