Progressief Ermelo tegen dure woningen Sonneheerdt

geplaatst in: 2004 | 0

Progressief Ermelo heeft zich in de raadsvergadering van 25 maart 2004 uitgesproken tegen het bestemmingsplan Sonneheerdt. PE heeft het plan tijdens eerdere momenten dat het besproken is, positief benaderd. Zij het dat steeds kritische opmerkingen zijn gemaakt over de invulling van het woonprogramma. Als positieve punten zien wij de mogelijkheid om mensen met een visuele handicap een plaats midden in de samenleving te geven. Ook de wijze waarop het plan is vormgegeven en wordt ingepast in de omgeving, zien wij als positief. Ons punt van zorg en kritiek blijft echter bestaan.

In de toelichting wordt gesproken over de realisatie van 183 woningen voor alle doelgroepen. Dat lijkt PE een misverstand. PE is van mening dat de woningen niet aansluiten bij hetgeen past bij de vraag uit Ermelo. Het plan legt beslag op kostbare gronden en woningcontingenten. Dit betekent dat de mogelijkheden voor woningbouw afnemen (minder grond en minder contingenten) en de nood voor sommige categorieën woningzoekenden daardoor alleen maar groter wordt.

De prijsstelling is verre van ideaal. Als voorbeeld heeft Progressief Ermelo genoemd een stel van jonge verpleegkundigen, met enkele jaren werkervaring, en een full-time dienstverband. Dit stel verdient nog niet genoeg om een hypotheek te kunnen krijgen om de goedkoopste koopwoning te kunnen kopen. Het aantal dure woningen is ronduit zorgwekkend. Andere plannen in Ermelo hebben laten zien dat de verkoop van dit soort woningen aan Ermeloers moeizaam, zo niet onmogelijk is.

De verhouding huur-koop is volgens het plan 43-57 en die verhouding nadert het ideaal, zo stelt het plan. Welk ideaal heeft het college daarbij in het hoofd? Indien 42 zorgappartementen van totaal worden afgetrokken dan ontstaat verhouding huur-koop van 28-72. Voor de woningzoekenden in Ermelo verre van ideaal. PE is van mening dat het aanbod van goedkopere huurwoningen sterk moet worden uitgebreid. Bij huurwoningen kan blijvend gestuurd worden op de prijs die voor de woning betaald moet worden en de aanwezigheid van huurwoningen is de enige manier om grip te houden op de toewijzing van woningen.

PE vindt dat in de komende jaren van elke vijf nieuwbouwwoningen er vier een huurwoning moeten zijn, waarvan drie ten behoeve van starters en één ten behoeve van de doorstroom. Van elke vijf koopwoningen moet er één voor starters zijn.

PE wordt in haar mening gesteund door hetgeen gesteld is in de concept woonvisie van de provincie. Daarin wordt Ermelo met name aangespoord tot het meer bereikbaar maken van c.q. verminderen van het aandeel dure koopwoningen in het gemeentelijk woonprogramma. En duur begint voor de provincie bij € 233.700,-. In dit plan zijn welgeteld 97 dure koopwoningen opgenomen, tegen 4 middeldure koopwoningen en geen enkele goedkope koopwoning (< € 129.330,-). De balans opmakend heeft Progressief Ermelo het plan niet kunnen steunen. Het aangebodene sluit niet aan bij de vraag in Ermelo. Daarvoor moeten we de kostbare bouwgrond en contingenten niet opofferen.