Tweede verbindingsweg wordt 60-km weg

geplaatst in: 2004 | 0

In de raadsvergadering van 25 maart 2004 bleek er een grote meerderheid te zijn om de Tweede Verbindingsweg als 60 km weg aan te leggen. In eerdere plannen is uitgegaan van een 80 km weg. Progressief Ermelo heeft er vanaf het begin voor gepleit de weg als 60-km weg aan te leggen. Dit vanwege de grote verkeersveiligheid en vanuit milieu oogpunt. De wethouder van verkeer wilde vast blijven houden aan een hogere snelheid. De meeste partijen waren echter van mening dat 60-km past in het beleid dat ook omliggende gemeenten hanteren. Ook de aansluitende wegen op Harderwijks grondgebied zullen maximaal 60 km worden.

Omdat de wethouder bezwaren bleef houden heeft Progressief Ermelo de mening van de raad in een motie vervat. Deze werd uiteindelijk niet in stemming gebracht omdat de collegepartijen geen harde uitspraak wilden doen toen de wethouder onder druk van de gemeenteraad toezegde wel met Harderwijk te willen gaan praten.

De motie is ´aangehouden´, hetgeen betekent dat deze alsnog in stemming gebracht kan worden als de wethouder onverrichter zake uit Harderwijk terug zou komen.

De tekst van de motie was:

De raad van Ermelo spreekt uit dat:

  • het snelheidsregiem op de 2-e verbindingsweg zal worden vastgesteld op 60 km.
  • de inrichting zal plaatsvinden als een 80 km regiem (zijnde met middengeleiding c.q. scheiding) en zo mogelijk sober
  • dat de weg zal worden aangelegd met vrijliggend fietspad.