Wethouder mag blijven – Collegepartijen vormen gesloten bolwerk

geplaatst in: 2005 | 0

De gemeenteraadsvergadering van 24 februari stond volledig in het teken van het drama dat zich aan het voltrekken is binnen de politieke partij Gemeentebelang. Twee van de drie leden van deze partij zijn geroyeerd als lid of hebben zelf het lidmaatschap opgezegd. Aanleiding was, zoals men zelf in een brief aan de gemeenteraad geschreven heeft, dat er sprake was van ´onwerkbare en onhoudbare conflictsituaties´ tussen een van de raadsleden enerzijds en anderzijds het bestuur en de wethouder. De twee leden blijven in de raad en gaan een nieuwe partij oprichten. Daarmee bestaat de fractie van Gemeentebelang nog maar uit een raadslid. Progressief Ermelo heeft daarop de positie van wethouder Roelofsen ter discussie gesteld. Immers 2/3 van zijn eigen fractie heeft de samenwerking met hem opgezegd. Hiermee vervalt naar de mening van PE het draagvlak voor zijn deelname aan het college. Volgens Progressief Ermelo kan de kwestie niet afgedaan worden als een intern conflict van een partij, zoals door de collegepartijen gesteld werd. Immers er werd gesproken over een onhoudbare conflictsituatie tussen raadslid en wethouder. Hiermee is het conflict een zaak geworden voor de gemeenteraad. Zeker nu de beide leden in de raad blijven en er een nieuwe partij in de raad komt.

De grote meerderheid van de raad koos er voor geen openbaar debat aan deze zaak te weiden. In plaats van dat de betrokken raadsleden met een verklaring over hun handelwijze zouden komen nam de fractievoorzitter van het CDA als het eerste het woord. Hij verklaarde mede namens Gemeentebelang, ChristenUnie en VVD te spreken en het als een interne kwestie te beschouwen er verder niets over te willen zeggen.

Een schoolvoorbeeld van bestuurlijke arrogantie om op deze wijze het debat te smoren. Het is al zo ver dat de afzonderlijke partijen zelfs hun eigen geluid inleveren om hun ware gezicht niet te hoeven tonen. Uitgedaagd door Laurens Klappe van PE gaf Jan Urbach van de ChristenUnie aan geen behoefte te hebben aan een debat. En dat op de plek waar het debat tussen gekozen volksvertegenwoordigers juist thuishoort: de raadszaal.

Van de kant van SGP en SP was er wel steun voor de mening van PE dat het van goed politiek gebruik getuigt dat een wethouder, om goed te kunnen functioneren, in ieder geval het ver trouwen dient te genieten van minimaal zijn eigen fractie.

Progressief Ermelo had een motie klaar om de wethouder te verzoeken zijn zetel op te geven. Deze is niet in stemming gebracht omdat de collegepartijen de rijen gesloten wilden houden en het inhoudelijke debat niet aan wensten te gaan.