Aline Verhoef-Franken lijsttrekker Progressief Ermelo

geplaatst in: 2005 | 0

Aline Verhoef-Franken (34) is de nieuwe lijsttrekker van Progressief Ermelo. Zo is op 21 december besloten tijdens een goed bezochte ledenvergadering van de partij. Verhoef is momenteel raadslid en houdt zich in het bijzonder bezig met welzijnszaken. Het is voor … Vervolgd

Fietsersbond onzorgvuldig tegenover PE

geplaatst in: 2005 | 0

De bond die opkomt voor de belangen van de fietsers, ook in onze gemeente, de Fietsersbond, is in de fout gegaan voor wat betreft het weergeven van de standpunten van Progressief Ermelo. In een brief aan de pers citeerde de … Vervolgd

Verhuizing DVS’33 naar Zanderij nog lang niet zeker

geplaatst in: 2005 | 0

De kans dat DVS´33 kan verhuizen naar sportpark de Zanderij is minder zeker dan het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad heeft voorgehouden. Dit blijkt uit de antwoorden die wethouder E. Bilder gegeven heeft op vragen van Progressief Ermelo. … Vervolgd

Bezuinigingen vervoer WVG niet teruggedraaid

geplaatst in: 2005 | 0

De bezuinigingen van vorig jaar op de vervoerskosten van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) worden niet teruggedraaid. Progressief Ermelo heeft hiervoor gepleit tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor volgend jaar, maar kreeg onvoldoende steun in de raadsvergadering. Vorig jaar … Vervolgd

Uitvoering fietspadenplan niet hervat

geplaatst in: 2005 | 0

Tijdens de begrotingsbehandeling van 27 oktober 2005 heeft een motie van Progressief Ermelo en de Christenunie om meer fietspaden aan te leggen het niet gehaald. Enkele jaren geleden is de uitvoering van het fietspadenplan stopgezet omdat er geen geld meer … Vervolgd

Defensiecontract naar drie jaar teruggebracht

geplaatst in: 2005 | 0

Dankzij het initiatiefraadsvoorstel van Progressief Ermelo is de looptijd van het huurcontract tussen de gemeente Ermelo en defensie teruggebracht tot drie jaar. Het college wilde dat dit zes jaar zou zijn. Op andere punten van PE werden eveneens toezeggingen gedaan. … Vervolgd

Initiatief raadsvoorstel PE/SP over oefenen op hei

geplaatst in: 2005 | 0

Als laatste poging om het veelvuldig oefenen op de Ermelose heide tegen te kunnen houden, hebben Progressief Ermelo en de SP een initiatief raadsvoorstel (WORD document) ingediend. Dit is gebeurd na intensief overleg met de recreatie-ondernemers (Recron). De partijen stellen … Vervolgd

School moet bijdrage zwemmen innen

geplaatst in: 2005 | 0

In de raadsvergadering van 22 september bleek een meerderheid van de raad geen € 16.000,- over te hebben om de problemen met het innen van de eigen bijdrage van het schoolzwemmen op te lossen. De scholen moeten nu zelf voor … Vervolgd

Schoolzwemmen moet blijven

geplaatst in: 2005 | 0

Een jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten om te bezuinigen op het schoolzwemmen. Door de inzet van Progressief Ermelo kon het schoolzwemmen toen wel in gewijzigde opzet doorgaan. Uit de evaluatie na een jaar blijkt dat ouders, scholen en gemeente … Vervolgd