Peuterspeelzalen: stap vooruit

geplaatst in: 2005 | 0

Peuterspeelzalen zijn erg belangrijk voor kinderen om zich te ontwikkelen en om eventuele problemen vroegtijdig op te sporen. Progressief Ermelo is dan ook blij met de kwaliteiteisen en de toekomstplannen voor de peuterspeelzalen waarover in de raadsvergadering van 29 juni 2005 is besloten…

Het peuterspeelzaalwerk krijgt extra geld. Er zijn eisen vastgelegd over de kwaliteit, zoals maximaal 20 peuters en 2 professionele leidsters per groep. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de peuterspeelzalen gaan samenwerken in een federatie. Zo’n federatie kan efficiënter werken als het gaat om bijvoorbeeld het centraal aanmelden van peuters, het personeelsbeleid voor de leidsters, financiële verantwoording naar de gemeente over de subsidie, etc.

Vanuit de peuterspeelzalen met een christelijke identiteit werden bezwaren geuit tegen de federatie. Maar om in alle wijken en dorpen peuterspeelzaalwerk te kunnen bieden moet er samengewerkt worden. Er is dan een gezamenlijke basis in de financiën, zodat ook kleinere peuterspeelzalen het kunnen redden. “Er gaat veel geld naar het peuterspeelzaalwerk. Als gemeente mag je dan ook eisen stellen aan hoe het geld zo efficiënt mogelijk wordt ingezet”, aldus PE-raadslid Aline Verhoef-Franken. Belangrijk punt voor PE was ook dat er een inkomensafhankelijke ouderbijdrage gaat komen. In het collegevoorstel was dit opgenomen, maar de eigen bijdrage varieerde van € 45,- tot € 60,- per maand. Het bedrag van € 45,- is volgens PE te hoog; we streven naar een eigen bijdrage voor de laagste inkomens van maximaal € 25,-. Een definitief besluit hierover volgt nog.