Schoolzwemmen moet blijven

geplaatst in: 2005 | 0

Een jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten om te bezuinigen op het schoolzwemmen. Door de inzet van Progressief Ermelo kon het schoolzwemmen toen wel in gewijzigde opzet doorgaan. Uit de evaluatie na een jaar blijkt dat ouders, scholen en gemeente tevreden zijn. Er is één probleem geconstateerd, namelijk dat niet alle ouders de (verhoogde) ouderbijdrage betalen. Het college vraagt nu aan de raad wat er moet gebeuren met het schoolzwemmen. Voor Progressief Ermelo staat voorop dat het schoolzwemmen moet blijven….

Voor de betalingsproblemen kan wellicht nog een oplossing gevonden worden en anders kan dat deel van de bezuiniging (€ 16.000,- per jaar) vervallen. Het belang van goed bewegingsonderwijs en de mogelijkheid voor alle kinderen om een diploma te halen zijn daarvoor te belangrijk. Of er een meerderheid in de raad is die dit ook vindt is nog maar de vraag, zo bleek tijdens de vergadering van de raadscommissie Samenleving op 7 september 2005. De gemeenteraad beslist 22 september.