Uitvoering fietspadenplan niet hervat

geplaatst in: 2005 | 0

Tijdens de begrotingsbehandeling van 27 oktober 2005 heeft een motie van Progressief Ermelo en de Christenunie om meer fietspaden aan te leggen het niet gehaald. Enkele jaren geleden is de uitvoering van het fietspadenplan stopgezet omdat er geen geld meer voor was. Beide partijen waren van mening dat, nu er wel weer geld is, dit weer voortgezet zou moeten worden.

De verkeersveiligheid wordt door veel Ermeloers als een belangrijk onderwerp gezien. Die veiligheid is ven belang voor alle zwakkere verkeersdeelnemers en kan bevorderd worden door een fietsvriendelijk beleid te voeren. Iets dat door nagenoeg alle fracties onderschreven is in verkiezingsprogramma´s en staat ook in het college programma.

Het voorstel om jaarlijks (weer) € 200.000 te reserveren voor de aanleg van fietspaden, zoals langs de Oude- en Telgterweg, haalde het echter niet.