Verhuizing DVS’33 naar Zanderij nog lang niet zeker

geplaatst in: 2005 | 0

De kans dat DVS´33 kan verhuizen naar sportpark de Zanderij is minder zeker dan het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad heeft voorgehouden. Dit blijkt uit de antwoorden die wethouder E. Bilder gegeven heeft op vragen van Progressief Ermelo.

PE heeft zelf de discussie opnieuw gestart om DVS te laten verhuizen om daar dan woningbouw mogelijk te kunnen maken. Er zouden zo´n 350 betaalbare woningen gebouwd kunnen worden op het huidige DVS terrein. DVS zou dan naar een geschikte locatie elders moeten verhuizen. Over de Arendlaan en vooral het Trefpunt werden door PE als locaties voor DVS genoemd. Het Trefpunt is in het bezit van de gemeente. Het college kwam vorig jaar met de Zanderij op de proppen. Met een herschikking en de nodige uitbreiding zouden alle sportverenigingen een goede plek kunnen krijgen. Dit laatste blijkt echter tegen te vallen.

Om de uitbreiding van de Zanderij mogelijk te maken moet er een stuk bos gekapt worden. Voor een dergelijke ingreep moet de gemeente onderzoek naar de consequenties laten doen. Het recent verschenen rapport (versie 4) concludeert dat wat de gemeente wil niet kan. Op vragen van PE in de gemeenteraadsvergadering van 24 november 2005 antwoordde het college dat ze het rapport wel serieus neemt maar er nu nog geen consequenties aan te verbinden. PE zal nu zelf de mogelijkheid van verplaatsing van DVS naar het Trefpunt nader onderzoeken.

De vragen van PE tijdens de raadsvergadering van 24 november 2005:

De fractie van Progressief Ermelo beschikt over het Natuuronderzoek Zanderij, versie 4, d.d. 20 oktober 2005 uitgevoerd door Zoon, buro voor ecologie.

Bij de conclusies van dit rapport wordt nog uitgegaan van planvariant 8+ voor herinrichting van de Zanderij. Uit de conclusies die Zoon getrokken heeft op basis van het onderzoek lijkt herinrichting van de Zanderij op grote milieubezwaren te stuiten.

In de raadsvergadering van 18 oktober 2005 heeft besluitvorming plaatsgevonden op basis van planvariant 9a. Dit plan voorziet in een nog intensiever gebruik van sportpark de Zanderij.

Vragen:

  1. Wat zijn uw argumenten geweest om de gemeenteraad enkel te infomeren door het rapport voor heden avond bij de lijst van ter inzage gelegde stukken te vermelden
  2. Had het niet wijzer geweest dat het college ook een inhoudelijke toelichting verstrek zou hebben bij een dergelijk belangrijk onderwerp?
  3. Welke conclusies heeft het college getrokken naar aanleiding van het rapport en welke afwegingen heeft het college daarbij gemaakt?
  4. Wat betekenen de conclusies uit het rapport volgens het college voor de verdere voortgang van het project?