Fietsersbond onzorgvuldig tegenover PE

geplaatst in: 2005 | 0

De bond die opkomt voor de belangen van de fietsers, ook in onze gemeente, de Fietsersbond, is in de fout gegaan voor wat betreft het weergeven van de standpunten van Progressief Ermelo. In een brief aan de pers citeerde de Fietsersbond uit de verkiezingsprogramma´s van enkele politieke partijen over de wenselijkheid van een snelfietspad tussen Harderwijk en Ermelo, direct langs de spoorlijn. Zowel Gemeentebelang als het CDA en PE hadden dit onderwerp opgenomen in hun verkiezingsprogramma van 2002. Nu dit fietspad er nog steeds niet ligt, heeft de Fietsersbond deze partijen hierop aangesproken.

Progressief Ermelo was hier onaangenaam over verrast. Fractievoorzitter Laurens Klappe zei zelfs dat hij ´pissig´ was over het briefje van de Fietsersbond en de bond er ook gelijk op had aangesproken. Progressief Ermelo heeft slechts 2 zetels in de gemeenteraad en is niet in het college vertegenwoordigd zoals de andere twee genoemde partijen. Bovendien heeft PE zich voortdurend uitgesproken tegen het stopzetten, tot 2010, van het uitvoeringsplan voor de nieuwe fietspaden zoals de meerderheid van de gemeenteraad besloten heeft. In 2003 heeft PE zelfs het rapport ´Rapper op de trapper´van de Fietsersbond als raadsstuk op de raadsagenda weten te krijgen. Deze notitie pleitte voor bevordering van de fietsvoorzieningen, bijvoorbeeld om ook het woon-werkfietsverkeer te stimuleren. Bij de laatste begrotingsbehandeling is een motie tot heruitvoering van het fietspadenplan, die door Progressief Ermelo samen met de ChristenUnie was ingediend, door de rest van de raad weggestemd.

De Fietsersbond liet in een reactie op de opmerkingen van Klappe weten dat men het niet al te ingewikkeld had willen maken. Hierdoor werd Progressief Ermelo te kort gedaan. De Fietsersbond: ´Om het niet al te ingewikkeld te maken heb ik de rest van de partijen één-en-dezelfde mail gestuurd, met de 3 citaten. Dit alles onder het motto “wie de schoen past, trekt hem aan”, en dat is inderdaad niet Progressief Ermelo. Maar ik ga er van uit dat dat bekend is bij pers en politiek. Misschien niet bij de doorsnee fietser, dat zou kunnen.´