Betrekken burgers bij projecten

geplaatst in: 2008 | 0

Uit het Ermelo's weekblad van 9 april 2008 

ERMELO – Wanneer moet de gemeente belanghebbenden betrekken bij grootschalige projecten? Iets genuanceerder gesteld, wanneer is het slim ze erbij te betrekken? Bovendien, wie gaat met ze om de tafel, het ambtelijk apparaat of het college? Rond sportpark de Telgter Eng, lijkt de discussie over het betrekken van de omwonenden bij de plannen, zich daar op toe te spitsen.

Wethouder Rikkert Vliek pareerde alle kritiek door zich te beroepen op projectmatig werken, een werkwijze die wordt toegepast bij projecten van een behoorlijke maat en schaal. Eerder zei hij in een gesprek met deze krant: "Zaken en handelingen moet je in de juiste volgorde doen." De werkwijze wordt steeds verder ingebed in de gemeentelijke organisatie om de projecten in tijd, geld, kwaliteit en risico's goed 'in de vingers' te hebben. "Stapje voor stapje", lichtte projectleider Geert van der Leest toe, "leg je steeds meer dingen vast om tot het resultaat te komen. Zo houdt je de dingen beheersbaar." Risico's worden daarbij zoveel mogelijk van tevoren ingeschat. Ook met betrekking tot de communicatie. "In het projectplan verwoord je met wie je gaat communiceren en op welk moment. Binnen het ambtelijke apparaat is het een uitdaging de risico's te signaleren en op te lossen. Daarna komt pas het gemeentelijke bestuur in beeld." Volgens Vliek is het niet aan het college als opdrachtgever, om te pas en te onpas met de omwonenden om tafel te gaan zitten. "Het college is er om patstellingen te overbruggen en knopen door te hakken." Laurens Klappe (PE): "het gaat toch ook om de relatie wethouder/burger. PE vindt dat er nu sprake is van een patstelling. U geeft de regie uit handen en de burger voelt zich niet serieus genomen. We zijn steeds meegegaan in het project, ondanks de haken en ogen. Maar u laat het voortdurend achterwege draagvlak te creëren. Daarmee worden de problemen groter en ook de financiele risico's." Frans Snoek (SGP): "het contact met de omwonenden had allang moeten gebeuren." Gerhard Roelofsen (Gemeentebelang): "bij grote projecten verwacht de burger de bestuurder aan tafel. De ervaring is dat dit beter werkt." Jan Urbach (CU) stelde voor: "kom dan met het raadsvoorstel dat de wethouder mee gaat met de projectleider. Daar voel ik ook wel voor." Volgens Wouter Vogelsang van de Dorpspartij moet het omgaan met invloeden van buitenaf beter worden ingeschat. "Die invloeden kunnen een project namelijk aanmerkelijk vertragen." Stichting de Telgter Eng heeft het in ieder geval helemaal gehad met het college en is van plan de kont tegen de krib te gooien.