Doodlopend fietspad langs spoor gemiste kans

geplaatst in: 2008 | 0

Artikel uit De Stentor van 30-11-2005 door RON MAAT

Doodlopend fietspad langs spoor gemiste kans
Er is in Ermelo nog steeds geen fietspad aangelegd langs de spoorlijn op de route vanaf Harderwijk. En dat terwijl verschillende politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 toch anders hadden beloofd.
Dat schrijft de Fietsersbond Noordwest-Veluwe in een brief aan de Ermelose raadsfracties, nu de verkiezingen van volgend jaar weer voor de deur staan. De bond wijst onder meer op passages uit de verkiezingsprogramma’s van Gemeentebelang, Progressief Ermelo en het CDA.

In de brief aan de raadsfracties somt de Fietsersbond een aantal gevaarlijke verkeerssituaties op. Zo is er de oostelijke route langs de Harderwijkerweg, waar echter een reconstructie op de agenda staat. Ook de route via Groot Emaus en ’s Heeren Loo moet worden verbeterd, meent de fietsersorganisatie. ‘De Looweg is onverhard en onverlicht, de oversteek Julianalaan is levensgevaarlijk’, staat in de brief.

En dan natuurlijk de fietsroute tussen Harderwijk en Ermelo. De fietsersbond schrijft in de brief: ‘De centrale route richting Ermelo-centrum langs de spoorlijn bestaat alleen op Harderwijks grondgebied. Fietsers moeten gebruik maken van de Julianalaan en/of de Oude Nijkerkerweg, twee gevaarlijke wegen met hardrijdend autoverkeer. Bovendien is hierbij sprake van een te grote omrijfactor. Alleen snelle en veilige rechtstreekse routes nodigen uit tot veelvuldig fietsgebruik.’

De bond verwijst ook naar een andere populaire fietsroute. Deze route loopt via de Looweg en het terrein van de zorginstellingen. Met name de kruising met de Julianalaan is ook hier een gevaarlijk punt. Opvallend is daarbij dat in Harderwijk de zaken voor fietsers wel goed zijn geregeld, aldus de bond.

Deze hoopt dat de verkiezingsbeloftes opnieuw worden opgenomen in de programma’s. ‘In 2010 moet het pad er al een paar jaar liggen!’, besluit de brief. Ook een aantal Ermelose raadsfracties heeft opnieuw de wens uitgesproken dat het fietsen in Ermelo veiliger moet. Dagelijks fietsen honderden, zoniet duizenden scholieren en werkers tussen Harderwijk en Ermelo. Een deel van de routes is echter onveilig, constateert de Fietsersbond Noordwest-Veluwe. En dat terwijl de Ermelose politiek al in de oude verkiezingsprogramma’s verbetering beloofden…