Debat bouwplannen Ermelo laait op

geplaatst in: 2008 | 0

Uit het Reformatorisch Dagblad van 28-04-2008 | Van onze correspondent

ERMELO – In de gemeente Ermelo lijkt de onduidelijkheid rond woningbouwplannen en de verhuizing van twee sportclubs naar één locatie voorlopig nog niet opgelost. Nadat er donderdag ook nog eens een notitie uitlekte naar de media, wordt het debat zowel in de politiek als op straat weer volop gevoerd.

Het proces rond de Telgtereng duurt al jaren. Lange tijd nam de gemeenteraad van Ermelo eensgezind besluiten met betrekking tot de woningbouwplannen op het DVS-voetbalterrein. Begin dit jaar kwam hier echter plotseling een einde aan. Het bleek dat verschillende niet-collegepartijen nogal wat bezwaren hadden tegen de voorgenomen plannen.

In eerste instantie richtten de plannen zich enkel op het verhuizen van voetbalvereniging DVS naar de Telgtereng in het buitengebied van Ermelo. Op het huidige DVS-terrein zou dan een aantal hoognodige starterswoningen kunnen worden gebouwd. Sportclub DVS bleek niet geheel tegen dit plan te zijn, mits ook de andere voetbalvereniging in Ermelo, EFC-De Zanderij, zou meeverhuizen naar de Telgtereng. De gemeenteraad accepteerde deze voorwaarde. Ook op De Zanderij zouden dan woningen kunnen komen.

Volgens de SGP is dat vreemd, omdat sportclubs op geen enkele wijze politiek gelegitimeerd zijn en daarom dit soort zaken niet zouden mogen afdwingen. Bovendien is het nog volstrekt niet duidelijk of bebouwing van de huidige locatie van EFC-De Zanderij wel mogelijk is.

Een ander bezwaar van de kleine partijen in Ermelo is dat omwonenden van de nieuwe locatie op de Telgtereng nauwelijks betrokken zijn geweest bij de plannen. Ook de bewoners van de Telgtereng zelf zijn hier niet blij mee. Een aantal van hen heeft een stichting opgericht die zich tegen de plannen verzet.

De vorige week uitgelekte notitie, die vorig jaar november is geschreven in opdracht van de gemeente Ermelo, doet het debat weer oplaaien. In de notitie staat dat de provincie Gelderland voorstander zou zijn geweest van het bouwen van woningen op de Telgtereng, in plaats van het aanleggen van een groot sportcomplex op die locatie. Woningbouw op de Telgtereng zou volgens berekeningen zelfs goedkoper zijn dan het verhuizen van de twee voetbalclubs naar het buitengebied van Ermelo.

Inmiddels heeft het college de cijfers uit de notitie weerlegd. Volgens wethouder Vliek is het bebouwen van de Telgtereng juist wel duurder dan het bouwen van woningen op de huidige voetballocaties. De notitie zou niet verder uitgewerkt zijn, omdat er fouten waren gemaakt bij de berekeningen.

Naar aanleiding van de uitgelekte notitie gaat de oppositie in Ermelo op 22 mei in debat met het college. Het college zal gevraagd worden uit te leggen waarom de raad niet op de hoogte is gebracht van het idee om woningen te bouwen op de Telgtereng in plaats van op het DVS-terrein.